Juli actie:  3 spellen voor 5 euro

De uitgifte van de speelgoedpakketten verloopt op dit moment op Walcheren en Zeeuws Vlaanderen via de Kledingbank Zeeland. Ieder gezin dat in aanmerking komt voor ondersteuning door de Kledingbank komt automatisch in aanmerking voor ondersteuning door de Speelgoedbank Zeeland. In de overige regio's in Zeeland worden speelgoedpakketten uitgedeeld tijdens speciale uitgifteacties. Hiermee probeert de Speelgoedbank Zeeland zoveel mogelijk kinderen in de provincie te bereiken.